Löytöeläinburleskin tuotto lahjoitetaan SEYn eläinsuojeluneuvojatyöhön

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitolla on noin 80 vapaaehtoista eläinsuojeluneuvojaa eri puolilla Suomea. SEYn eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja puhelimitse tai sähköpostitse, ja suurin osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat vapaaehtoisia eläinsuojeluneuvontaan koulutettuja kansalaisia, jotka tekevät arvokasta eläinsuojelutyötä oman ansiotyönsä ja muun elämänsä rinnalla. SEYn eläinsuojeluneuvojat eivät saa työstään palkkaa, mutta liitto maksaa eläinsuojeluneuvontakäynneistä kilometrikorvaukset.

Vuositasolla käyntejä tehdään noin 2 000 eläintenpitopaikkaan ja neuvoja eläinongelmissa annetaan noin 10 000 kertaa. Tavallisesti tapaukset selviävät neuvonnalla ja yhteistyöllä eläimen omistajan kanssa. Vakavissa tapauksissa asiat siirretään eläinsuojeluviranomaisten hoidettavaksi.

Pyyteetöntä vapaaehtoistyötä eläinten hyvinvoinnin tueksi

SEYn eläinsuojeluneuvojat ovat jo vuodesta 1902 olleet osa suomalaista eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja toimineet kansalaisten eläinsuojelutietouden lisääjinä.

Eläinsuojeluneuvojat ovat vapaaehtoisia, mutta toiminnasta koituu myös monenlaisia kuluja. SEY korvaa neuvojille matkakulut, tapaturma- ja vastuuvakuutukset sekä erilaisia tarvikkeita mm. suojavarusteita ja desinfiointiaineita.

Eläinsuojeluneuvojat antavat neuvoja eläinten pitoon, ja suurin osa myös tekee saamiensa ilmoitusten perusteella eläinsuojeluneuvontakäyntejä eläinten pitopaikkoihin. Vapaaehtoinen neuvojatoiminta on keskeinen keino puuttua jo ilmenneisiin ongelmiin eläinsuojeluviranomaisten tukena ja apuna, mutta ennen kaikkea se on tärkeää ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä.

Eläinsuojeluneuvojat auttavat niin seuraeläimiä, luonnoneläimiä kuin tuotantoeläimiäkin.

Lue lisää Löytöeläinburleskista nettisivuiltamme ja katso tapahtuma Facebookista:

3.2.2019 Eläinsuojeluyhdistysten Kummit juhlivat 10-vuotista taivaltaan Löytöeläinburleskissa la 23.2.

https://www.facebook.com/events/682787075450552/?ti=as