Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä

3.4.2018

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry

Osoite: Kantelettarenkuja 2 D 25, 00420 Helsinki

Sähköposti: esyjenkummit@gmail.com

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Nina Karvinen

Osoite: Uima-altaankatu 4, 05820 Hyvinkää

Matkapuhelinnumero: 0407363000

Sähköposti: seyneuvoja.kisu@gmail.com

3 Rekisterin nimi

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n jäsenten tiedottamiseen yhdistykseen liittyvistä asioista. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröityneistä kerätään seuraavat tiedot:

Etu- ja sukunimi

Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen ilmoittautuessaan Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry:n jäseneksi.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Rekisteristä ei ole manuaalisesti tallennettuja tietoja.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Eläinsuojeluyhdistysten Kummit ry noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.